Kto sme

Elektronický obchod Aloe vera Shop je nezávislý distribútor produktov Forever Living Products. V našej ponuke nájdete Aloe Vera nápoje, výživové doplnky, starostlivosť o pleť a pokožku, včelie produkty, prípravky na chudnutie, Sonya Skin Care a kozmetiku.

Adresa

01001 Žilina

Telefón

+421903654328

E-mail

info@aloegel.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.aloegel.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto informácie tretej strane.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od vás potrebujeme poznať meno (prípadne názov firmy, IČO a kontaktnú osobnu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej evidujeme vaše obchodné transakcie u nás.

K čomu údaje slúžia?

Všetky informácie na www.aloegel.sk sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek iných údajov - obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov, komentáre atď. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na vami určené miesto potrebujeme poznať údaje uvedené v predchádzajúcom odseku. Tieto údaje s vaším súhlasom získame pri vašej trvalej alebo dočasnej registrácii.

Ako môžem ovlpyvniť existenciu týchto dát?

Po prihlásení na www.aloegel.sk/konto je možné registračné údaje editovať prípadne aj zmazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že požadujete vašu registráciu úplne zrušiť a nenakúpili ste u nás, postačuje odoslať e-mail s krátkou žiadosťou o zrušenie registrácie na info@aloegel.sk.


Analýza aktuálneho zdravotného stavu
Ako objednať?